Arete AB är ett konsultföretag som rör sig mellan teknikkonsulterna och managementkonsulterna. Med 20+ års erfarenhet inom affärsutveckling, projektledning och försäljning har vi lång erfarenhet och nätverk främst inom energi och infrastruktur. Ett typiskt uppdrag för Arete är att hjälpa till med de olika faserna i ett affärsutvecklingsprojekt; allt från marknadsanalys till projektledning av genomförandet. Dessutom är vi med tidigt i processen och hjälper till att sätta marknadsstrategi, målgrupper och hjälpa till att kvantifiera de olika stegen i värdekedjan. Vi ger också stöd under genomförandet av marknadsstrategin.  Det är du som bestämmer vad du vill anlita oss för att göra, även om vi har ambitionen att komma med råd hur du får ut det mesta av din investering i oss.