Affärsutveckling

Letar ditt företag efter vilka alternativ du har för att utöka eller förbättra din befintliga verksamhet, så kanske vi kan hjälpa dig med det. Vi är främst vana att arbeta med affärsutvecklingsprojekt som bygger på att utveckla en tillgång, men även produktutveckling och att utveckla arbetssätt och affärsmodeller som hjälper din produkt eller tjänst att nå ut till köparen. 

Säljsupport

Området säljstöd för Arete är brett och täcker den mer praktiska aspekten av bolagets ambition, det vill säga att implementera strategin och ”walk-the-talk”. Vi försöker stötta snarare än fronta och använder vår erfarenhet från komplex försäljning samt Key Account Management. Säljstöd kan också innebära att hjälpa till med att ta fram affärsplan, säljcoaching och genomgång av befintliga strategier etc.

Projektledning

För att få arbetet gjort i tid och inom budget och för att se till att alla intressenter är informerade, det är några av de viktigare uppgifterna för ett projektledningsuppdrag. Vanligtvis bistår Arete i projekt som ägs av företagets marknadsavdelning, ofta handlar det dock om konstruktion av infrastruktur men kan också vara att hantera implantationen av ett marknadsprojekt som till exempel ett kundsegmenteringsprojekt. Projektledning är en naturlig och integrerad del av affärsutveckling och säljstöd.