Ett urval av referenser

2022

Advisor/sparring

i transaktion relaterad till förnybar energiproduktion

2021

Interim Senior Contract Manager på eMetanol bolag

Uppdraget omfattade förhandling av alla lokala kontrakt/utilities till projektet.

2021

Due Diligence

av energirelaterad OEM-produk.

2021

Uppdrag inom syrgasförsäljning från ett stort elektrolysprojekt

eMetanol bolag, utvärdering av värdet från försäljning av överskottssyre, inkl analys av potentiella köpare.

2020

Uppdrag inom bio-LNG (LBG)

Energibolag, förstudie och mognadsfas, match-maker med nätverk i värdekedjan.

2020

Uppdrag inom bio-LNG/(LBG)

Energibolag, förstudie och intern projektledare för bedömning av affärsmöjligheter.

2020

Interim Projektledare på vindkraftsbolag

Stöttade kundens organisation med projektledning och etablering av nätverk för ett grönt vätgasprojekt.

2020

Due Diligence

inom fjärrvärmesektorn.

2019

Interim Säljrådgivning på vindkraftsbolag

Försäljning och förhandling av PPA-avtal för vindkraft

2018

Uppdrag inom biogas sourcing

Industriföretag som Arete hjälpte att utveckla en inköpsstrategi för biogas.

2018

Marknadsbedömning och marknadsinträdesstudie LNG

Konfidentiell kund, utvärdering av målmarknader och möjligt marknadsinträde. I samarbete med internationell managementkonsultfirma.

2017

Interim Affärsutvecklare på Gasdistributionsbolag

Uppgifter relaterade till nätutveckling. Förhandlingar med stora industriella slutanvändare om nätanslutning till gasöverföringsnät.

2016

Interim Projektledare på Gasdistributionsbolag

Infrastruktur för en mer miljövänlig bunkring av Liquified Natural Gas/Biogas.

2016

Uppdrag om konkurrenskraft för större infrastrukturinvesteringar

Analys om stegvis uppbyggnad av infrastruktur, analys av det mest effektiva sättet att distribuera gas/LNG.