För att få arbetet gjort i tid och inom budget och för att se till att alla intressenter är informerade, det är några av de viktigare uppgifterna för ett projektledningsuppdrag. Vanligtvis bistår Arete i projekt som ägs av företagets marknadsavdelning, ofta handlar det dock om konstruktion av infrastruktur men kan också vara att hantera implantationen av ett marknadsprojekt som till exempel ett kundsegmenteringsprojekt. Projektledning är en naturlig och integrerad del av affärsutveckling och säljstöd.